Betingelser

Følgende betingelser gælder for alle transporter og flytninger som vi foretager:

Definitioner

I dette afsnit finder du nogle praktiske definitioner som gør det lettere at forstå teksten nedenfor.

Kubikmeter

En kubikmeter skrives også som m3 og angiver en rumlig meter som har højde, bredde og dybde: H x B x D.

Den nemmeste måde, at måle hvor mange m3 et læs fylder, er ved at stable det op i et hjørne så det fylder mindst muligt og derefter måle højde, bredde og dybde i antal meter, og så gange disse tre tal med hinanden. Derefter rundes tallet op til nærmeste hele kubikmeter. En cykel fylder typisk 0,5 m3 og en motorcykel fylder ca. 3 m3.

Transportopgaver

Firmaet påtager sig primært transport uden omlæsning undervejs samt pålæsning på og aflæsning fra bilens lad.

Da chaufføren er alene skal der være hjælp tilstede både ved afhentning og levering.

Skal godset bæres ind eller ud fra en bolig, vil der blive pålagt et ekstragebyr på kr. 250 pr. time.

Vi modtager ikke gods på paller, da vi ikke har lift på bilen eller traileren.

Der skal minimum være en samlet mængde gods på 30 kubikmetre på et turpar før de bliver kørt, hold derfor øje med godsmængderne fra hhv. Danmark og Spanien i kalenderen. Når den minimale mængde gods er opnået, ændres status til enten "Køres" eller "Udsolgt", hvor "udsolgt" blot betyder, at transporten er helt booket/fyldt den pågældende vej.

Vi anbefaler afhentning fra og levering til private adresser, da vi erfaringsmæssigt har en del besvær med afhentninger fra og leveringer til virksomhedsadresser, da disse normalt kun har åbent i et snævert tidsrum som kan være svært at ramme hvis der opstår en forsinkelse undervejs.

Biler og påhæng

Biler, campingvogne og bådtrailere har vi p.t. desværre ikke kapacitet til.

Motorcykler

For transport af motorcykler gælder følgende regler:

  1. Benzintanken skal være tom.
  2. Benzindækslet skal have stået åbent i mindst 24 timer.
  3. Vi skal have kopier af papirerne på motorcyklen samt ejerens pas.

Vi har rampe til pålæsning og aflæsning af motorcykler.

Rute

Vi kører en fast rute: Danmark, Hamborg, Bremen, Holland, Belgien, Luxembourg, Lyon, Barcelona, Valencia, Alicante, og Malaga.

Vi er dog fleksible således at vi også afhenter og leverer varer udenfor ruten.

Ligger din destination mere end 50 km fra vores rute, koster det et ekstrabeløb på kr. 6 pr. kilometer både tur og retur. Du kan altid få et tilbud på netop din beliggenhed.

Transport til ikke-landfaste øer

Prisen på fragt til/fra ikke-landfaste øer bliver pålagt et omkostningsgebyr som bliver fordelt forholdsmæssigt mellem de kunder som får fragtet til/fra øen.

Afhentning og levering

Vi kører fra Danmark hhv. den 6. og 23. i hver måned og fra Spanien hhv. d. 10. og d. 28. i hver måned, og er tilbage i Danmark tre-fire døgn senere.

Vi afhenter gods samme dag som afrejse fra Danmark og Spanien. Passer dette dig ikke, kan vi afhente eller levere på andre tidspunkter mod ekstra betaling. Vores udgangspunkt i Spanien er altid byen Cómpeta ca. 45 km. øst for Malaga.

Gods fra Spanien skal kunne afhentes umiddelbart når vi runder der. Skal det udbringes senere end vores ankomst til Danmark, kan dette ske imod ekstra betaling.

Ordrebekræftelse

Har du ikke modtaget svar fra os indenfor to-tre dage, så tjek din spam mappe som vi erfaringsvis, desværre, ofte havner i.

Emballering

Godsforsikringen fordrer, at godset er emballeret forsvarligt og sikkert. Dette er godsets ejer ansvarlig for.

Flyttekasser skal være af god kvalitet (7 mm papgods) og kunne stables 4 stk. i højden uden deformation. Vi accepterer ikke længere tynde plastkasser.

Firmaets ansvar ligger i forsvarlig stuvning og fastgøring på vogntoget.

Der kan naturligvis være emner som ikke kan emballeres. Send et foto af emnet og vi finder en fornuftig løsning.

Fjernsyn, højttalere, billeder, lamper og møbelflader i finér eller malet skal altid være pakket forsvarligt ind i bobleplast.

Der skal være adresse eller anden form for markering (f. eks. turnummer jf. køreplanen) på samtlige godsdele.

Når gods tager skade, har det desværre ofte været mangelfuldt emballeret.

Vi medbringer tæpper men kun til ekstra beskyttelse.

Priser

Kubikmeterprisen forudsætter en maksimumvægt pr. kubikmeter på 100 kg. Vejer en kubikmeter f. eks. 150 kg, så tæller den for to kubikmetre.

Prisen på transport indeholder afhentning samt levering dør til dør uden omlæsning undervejs.

Mindste godsmængde er en hel kubikmeter, så udgør transporten mindre end en kubikmeter, rundes der altid op til en hel kubikmeter.

Prisen på transport bliver altid rundet op til nærmeste kubikmeter: skal der transporteres 1,4 m3 så tæller det som 2,0 m3.

Betaling

Betaling kan foretages på en af følgende måder:

  1. Dansk bankkonto (Sparekassen Danmark, 9070-1628910266, IBAN: DK6690701628910266, BIC: VRAADK21).
  2. Kontant i euro ved afhentning (både i Danmark og udenfor Danmark).
  3. MobilePay ved afhentning (modtager oplyses ved afhentning).

Kontantbetaling både i Danmark og udenfor Danmark skal være i euro.

Hele beløbet skal betales før levering. Sker dette ikke, opmagasineres godset for kundens regning indtil betalingen forfalder.

Du skal betale det beløb som svarer til det antal kubikmetre du har opgivet ved booking. Derfor er det vigtigt at du tjekker din godsmængde en ekstra gang.

Godkendelse

Chaufføren tjekker om der er overensstemmelse mellem den faktiske og den oplyste godsmængde.

Er der mere gods end det ved booking opgivne kommer det resterende med på en senere tur, dette af hensyn til andre kunder som har booket på turen.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at flytte afgangstiderne med 3 til 4 dage af hensyn til kunder med store godsmængder. Dette vil kunne ses på hjemmesiden under afgangstider, hvorfor du bør tjekke disse jævnligt.

Varslinger

Du modtager en køreplan hhv. d. 1. eller d. 18. i måneden med forventet tidspunkt for afhentning og levering. Du bedes venligst ikke markere disse mails som spam men i stedet kontakte os, hvis du får uvedkommende eller forkerte mails fra os.

Du bliver varslet et døgn før på- eller aflæsning via SMS eller opkald, ved køreplansændringer og derudover igen senest en time før, dette også på SMS eller opkald.

Annullering

Du kan kun annullere ordren indenfor en uge (7 dage) fra du har modtaget ordrebekræftelsen (som ikke er det samme som den kopi af bookingen du også modtager fra os).

Forsikring

Der er fuld kaskoforsikring på vogntoget som er forsikret for €30.000 (ca. kr. 225.000). Dækningen er "Euro standard" med €10/€12 pr. kg (ca. kr. 80 pr. kg).

Forsikringen er tegnet igennem Transportmæglerne i Danmark og Axa Versicherung AG i Tyskland og dækker i hele Europa.

Policenummeret er 2009001486-I-36-2772.

Er din godsværdi højere end kr. 80 pr. kg, anbefaler vi, at der tegnes en "all-risk" ekstraforsikring. Du kan typisk tegne en ekstraforsikring hos dit eget forsikringsselskab.

Skulle uheldet være ude og der sker skade på dit gods, så er vores politik så fair, at vi deler selvrisikoen på €1.000 (ca. kr. 7.500).

Hviletidsbestemmelser

Al kørsel med trailer og en samlet vægt over 750 kg foregår efter EUs køre- og hviletidsregler.

Accept af betingelser

Indsendelse af booking formularen tilkendegiver at du accepterer firmaets betingelser (dette markeres med afkrydsning på den).

Tvister

Alle tvister der måtte udspringe af eller i forbindelse med opgaven indbringes for en dansk domstol og afgøres efter dansk national ret i en dansk retskreds.