Historie

Jeg er dansk og jeg trak mig i 2001 delvis tilbage fra mit selvstændige erhverv som arkitekt og entreprenør i Danmark & Spanien.

Firmaets ide grundlægges

Jeg har den seneste tid fået erfaring fra transport branche, da jeg hjalp en dansk transportør der kører for private & erhvervsdrivende i Spanien og Danmark, men også med opsamlinger i de øvrige lande på ruten.

Jeg havde som sagt trukket mig fra erhvervslivet, men da jeg opdagede hvor dårligt, omtalte transportør, kørte sin forretning, så jeg muligheden for at forbedre dette erhverv, bla. via erfaringer fra mine tidligere virksomheder, for at gøre dette meget enklere, for både kunder og transportør.
Det at fragte gods fra A til B, er ikke den store raketvidenskab.
Mine hidtidige husbyggerier var langt mere komplicerede.;-)
Jeg går ind for åbenhed, og gennemsigtighed, hvilket også vil fremgå af hjemmesiden. Jeg er stærkt imod grådighed af enhver slags, og min filosofi er, at dette skal bekæmpes i denne verden..

Da jeg var entreprenør, og byggede huse, gennemførte jeg bl.a., at opføre 10 forskellige kvalitets huse for private kunder.
Dette blev gjort med så lave omkostninger, at det faktisk var muligt for familien, at en af partnerne kunne blive delvis arbejdsfri.
En enestående chance som jeg syntes de skulle gribe.

Jeg kan selvfølgelig ikke bestemme over andres valg. Men da jeg kom tilbage til husene 2-3 år efter, havde 8 af de 10 huse skiftet ejer, og jeg kunne se, for mig, at mine tidligere kunder, blot havde skubbet ca.130.000 €, I egen lomme…;-( Dette foregik i årene op til krisen.

Konceptet

Transportkonceptets fundament er at digitalisere, anvende tracking system på hjemmesiden, samt internet baseret bankkort betaling, mobilbetaling, og i øvrigt forenkle, bestilling, afhentning, og levering med så få omkostninger som muligt.
Kunden betaler up front ved afsendelsen af godset, hvilket naturligvis er med til at skabe et hurtigt kasseflow før de faktiske omkostninger ved selve transporten.
Der vil således ikke blive brug for kassekredit hvilket er med til at nedsætte omkostningerne. Dette sker jo eksempelvis også ved postvæsnet.
Ønsker kunden at betale ved modtagelsen, kan dette naturligvis også lade sig gøre, dog til en lidt højere m3 pris. Spørg venligst!

Som det fremgår af budgettet, er dette en rigtig god forretning med et flot dækningsbidrag.
Dette dækningsbidrag fremkommer, selv efter jeg har sænket, den nuværende markeds pris, som for den billigste transportør på nuværende tidspunkt er 120€ / m3.
De dyreste ligger på 200 € / m3.

Laveste markedspris

Jeg har valgt en startpris på kr 1245,-  / m3, hvilket er ca. 20% under LAVESTE markedspris.
Herudover vil prisen på den første m3 kun koste 99 € incl. IVA.

Alle transportører (konkurrenter/ samarbejdspartnere) der kører på denne rute er Dansk baseret, og har derfor et langt højere omkostnings niveau, i form af skatter og lønninger.

Potentiale

Jeg anser derfor dette spanske virksomhedskoncept for, at have store muligheder, og potentiale til store indtjeningsmuligheder og opfyldelse af firmaets øvrige grønne visioner og mål…

Grøn målsætning og fremtid

På længere sigt vil der blive opstillet internetbaseret video betjente modtage containerdepoter, med indbyrdes afstand på ca. 200 km, på strategiske steder, langs ruterne Spanien og Danmark. Disse depoter skal senest i 2020 også være base for batteri-skift, og ladestation som producerer El, via egne solceller og små vindmøller.
Dette er helt klart virksomhedens grønne målsætning.

Dette vil dog først ske, når det bliver muligt, at få små kassebiler (3500kg) som EL/hybrid-biler. Men er bilproducenterne ikke klar til dette fremskridt, ja så rykker vi selv motorerne ud af bilerne, og erstatter dem med elektromotorer. Det er faktisk et meget simpelt indgreb, med nutidens El-teknologi.

Dette skal ses ud for den betragtning, at brændstofomkostningen andrager ca. 50% af den samlede transportomkostning.
Når der kommer flere og flere el-biler på markedet, er jeg dog, af den overbevisning, at batteri strømmen bliver næsten lige så dyr / km. Det har alle mine erfaringer vist mig på mange områder.
I vores tilfælde, har vi vore egne batteri ladestationer med sikker, billig egenproduceret batteristrøm hvilket er lig med lavest mulige driftsomkostning for kunden.

Budget og plan

I første omgang opereres der med et køretøj samt trailer, der tilsammen rummer ca. 40 m3.
En chauffør vil nemt, og lovligt, kunne foretage 2 returkørsler pr. md. hvilket er en samlet strækning på ca. 15.000 km og der vil således kunne flyttes op til 160 m3. / md.
Jeg har i budgetteret regnet med 80% belægning, hvilket svarer til 130 m3.

Ved ankomst til Danmark vil chaufføren kunne tale Dansk eller Engelsk. Det samme vil også typisk ske i Spanien.

Herudover vil der blive skabt kontakt til Danske-& Spanske speditører samt øvrige erhvervsdrivende, som vi kunne servicere med lettere gods, hvis der er plads på bilen.
Ja sågar ville der være mulighed for at fylde spildplads op med årstidernes frugt og grøntsager til interesserede i Danmark. Idet firmaet også er registreret som Indport / Eksport.

På spørgsmålet om hvorfor ikke at bruge store lasbiler ?: Er svaret at, ”små” biler (3500kg) kan lettere komme frem i de spanske byer, og samtidig køre hurtigere på motorvejene.

Troværdighed

Troværdighed om denne virksomhed fremkommer b.la. gennem hjemmesidens layout, features, designede køretøjer og uniformerede medarbejdere.
Og ikke mindst ved, at fremlægge vore selskabspapirer, forsikringer på gods, transporttilladelser, på hjemmesiden.
Med dette transportkoncept er det os alene, som sikrer billigste priser, og os der sænker priserne yderligere når driftsbudgettet tillader dette, eller det besluttes gennem drøftelse på Facebook siden.
Til spørgsmålet om hvor dette firma er om et til to år, vil jeg antage, at transportmarkedet på dette niche område, for Spansk/Danske godsforsendelser, vil være med 2 biler og 3-4 Dansk/Spansk fuldtidsansatte medarbejdere.

Tiden vil da være moden for samme transportkoncept, for de mange englændere, tyskere og hollændere der også befinder sig i Spanien.

Min grundfilosofi er, at jeg tror på universel årsag og virkning, samt at god karma ikke kommer af sig selv. Min mening med dette koncept er, at økonomisk grådighed står for fald også på dette arbejdsområde. Mit HÅB er, at dette tiltag, vil brede sig til andre brancher.

Det er derfor også min hensigt, at interaggere med kunderne på vores Facebook side, at inddrage kunder, og andre interesserede i, at deltage i hvordan dette firma skal videreføres på sigt. Prispolitikken, vognparken samt de øvrige grønne el-bil perspektiver.

En slags magten tilbage til folket. Ren kommunisme ville andre sige. Ja men i modsætning til den kommunisme, vi kender til i dag, så er jeg ikke lederen der render med værdierne. Hvad jeg og medarbejderne skal lønnes med på længere sigt, vil jeg lade Facebook ”folket” om at beslutte.

Lukket for kommentarer.