Avgångar

Du kommer även kunna se hur många m3 det finns ledigt i den avgång som du har valt.

Kalendern visar ledig plats i m3 som finns kvar i bilen.
En last rymmer 40 m3.

Beroende på godsmängd kommer vi naturligtvis att utvidga med fler avgångar och den maximala kapaciteten med ett fordon kommer att vara 3 avgångar från ES respektive DK i månaden.
Om en avgång inte fylls med minimum 20 m3 gods t/r kommer detta dessvärre att flyttas till nästa avgång.
Vi har kontakter till företagskunder och vi gör vad vi kan för att uppnå minimum godsmängd.

Uppdateras dagligen, vid midnatt.

Comments are closed.