Tillstånd och försäkring

Firmans adress:

Transport-ES-DK  I/S

Bøjden 20,

5792 Årslev
Danmark

Organisationsnummer:

CVR: 39727064
Fullkasko på fordonet.

Godsförsäkring:

Police nr. 2009001486-I-36-2772

CMR är tecknat genom Transportmæglerne i DK och AXA VERSICHERUNG AG. samt täcker i hela Europa. Täckningen är Euro standard med 10/12 €/kg (ca 104 sek/kg).
Detta innebär att försäkringens omfattning uppgår till 30 000€/transport (ca 290 000 sek).
Överstiger godsets värde 104 sek/kg rekommenderas att du tecknar en (allrisk) extraförsäkring. Detta kan normalt göras hos ditt egna försäkringsbolag.

Skulle olyckan mot förmodan vara framme och ditt gods skadas är vår politik så rättvis att vi delar självrisken, som uppgår till 1 000 €.

Alla körningar med trailer över 750 kg sker enligt EU:s bestämmelser för körning och vila.

 

Comments are closed.