Förpackning

Godsförsäkringen kräver att godset är adresserat och packat på ett säkert sätt.
Detta är ägaren till godset ansvarig för.

Firmans ansvar ligger i att lasta godset samt spänna fast det säkert i fordonet.

Det kan naturligtvis finnas föremål som inte kan förpackas i emballage. Skicka därför ett foto på föremålet och vi finner en lämplig lösning.

Chauffören är alltid den person som avgör om emballaget är godkänt samt att det finns adressetiketter på godset.

Det finns alltid ett NÖDLAGER av flyttkartonger, adressetiketter och packtejp i lastbilen, som förväntas vara en service som ej bör missbrukas.

Comments are closed.